Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Urządzenia wspomagające (...)

Wśród wielu opinii na temat energii odnawialnych trafiają się i takie, które mówią, że technologia związana z ich wykorzystaniem jest wciąż niedostępna przeciętnemu użytkownikowi, głównie dlatego, że są to skomplikowane, trudne w obsłudze systemy, wymagają drogich urządzeń oraz skomplikowanego oprzyrządowania. Prawda jest nieco inna. W chwili obecnej można już w stosunkowo łatwy sposób montować a także wizualizować zyski i sam proces produkcji energii odnawialnej. (...)
»

Możliwość wytwarzania zie(...)

Pomimo wielu narzekań na wysokie koszty stosowania dodatków organicznych w procesie współspalania, eksperci twierdzą, że biomasa jest tanim źródłem energii. Wydaje się więc, że „czasy biomasy” są nieuchronne. Jedyną niewiadomą może być problem związany z rodzajem biomasy, w oparciu o który spełnione będą wymogi unijne i nadzieje społeczeństwa na uniezależnienie się od konwencjonalnych nośników energii, w szczególności od ropopochodnych paliw ciekłych i gazu ziemnego. (...)
»