Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Degradacja powierzchni zi(...)

Jan Siuta Zmniejszenie lub zniweczenie ekologicznych, produkcyjnych, względnie sanitarno-zdrowotnych i estetycznych walorów jednego lub wielu elementów (w tym naturalnych właściwości) środowiska nazywa się degradacją jego walorów. Różne sposoby użytkowania ziemi stanowią o charakterze i skali przekształceń jej naturalnych właściwości. Każda techniczna ingerencja powoduje zamierzone i niezamierzone, pozytywne i negatywne zmiany w środowisku. Zamierzone działania skutk(...)
»

Realizacja projektów PPP (...)

Brak środków finansowych w sektorze publicznym oraz niedoinwestowanie wielu obszarów życia społeczno-gospodarczego skutkuje zmniejszeniem inwestycji w infrastrukturę i – w konsekwencji – pogorszeniem jej stanu. W takiej sytuacji korzystnym rozwiązaniem jest formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), która należy do najskuteczniejszych sposobów poprawy jakości szeroko rozumianej infrastruktury i podniesienia poziomu świadczenia usług publicznych. Dotyczy to równ(...)
»