Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Co dalej z obowiązkiem za(...)

W ostatnim czasie duże emocje wśród wytwórców energii ze źródeł odnawialnych wzbudzają zmiany dotyczące kręgu wytwórców, od których sprzedawcy zobowiązani będą mieli obowiązek zakupu wyprodukowanej energii elektrycznej. Modyfikacji przepisów dokonano  w Ustawie z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowela czerwcowa). Przepisy w nowym brzmieniu wejdą w życie jednak dopiero 1 stycznia 2018 r. Ce(...)
»

Własność odpadów a modelo(...)

Obowiązujące od kilku lat ustawy „odpadowe” wprowadziły m.in. wymóg planowania gospodarki odpadami – od szczebla krajowego, poprzez wojewódzki i powiatowy, do gminnego. Dobiegający końca pierwszy cykl tworzenia planów ujawnił szereg słabych punktów systemu ich przygotowywania i wdrażania. Do najistotniejszych jego wad można zaliczyć brak skutecznych narzędzi zarządzania gospodarką odpadami, szczególnie w odniesieniu do odpadów komunalnych, niewłaściwe podejście do systemu podej(...)
»