Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spółka komunalna a kontro(...)

Częstym problemem w praktyce sprawowania kontrolnych funkcji rad gmin jest kwestia współpracy z organem wykonawczym gminy w zakresie dostępu radnych do danych dotyczących działalności spółek komunalnych. Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy działalności spółek należących do JST, organy stanowiące gmin, najczęściej poprzez swoje komisje rewizyjne, starają się dokonywać oceny ich funkcjonowania. Praktyka taka, choć powszechna, kontrastuje jednak z przyjętym przez ustawod(...)
»

Gospodarowanie ściekami w(...)

Użycie taboru asenizacyjnego jest z reguły drogie, a koszty te rosną wraz z oddaleniem domów od punktów zlewnych. W górskich uwarunkowaniach terenowych taki system jest wręcz niemożliwy do wykonania, szczególnie w okresie zimowym, podczas długotrwałych opadów śniegu, ale również w czasie roztopów czy po wiosennych lub letnich opadach deszczu. Poziom higieny życia na wsi st(...)
»