Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Audyt krajobrazowy – nowe(...)

Potrzeba ochrony krajobrazu jest przedmiotem częstych dyskusji, w których zwraca się uwagę na niekorzystne zmiany spowodowane niewłaściwymi sposobami zagospodarowania, wynikającymi w dużej mierze z potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego. Presja inwestycyjna oraz lokalna polityka przestrzenna mają swoje konsekwencje w krajobrazie, który stanowi szczególną społeczną lokatę, wyrażającą się przede wszystkim poprzez estetykę. Społeczeństwo dostrzega, że pogarszający się(...)
»

Nasz Prezes(...)

Było lato 2001 r. „Przegląd Komunalny” prosperował coraz lepiej, a na jego łamach coraz częściej pojawiały się informacje i artykuły na temat odnawialnych źródeł energii. Ja byłam sekretarzem redakcji, a funkcję redaktora naczelnego pełnił Wojciech Dutka, Prezes Zarządu firmy Abrys. I wówczas, kiedy wyszliśmy na prostą i można było oczekiwać, że będziemy się już tylko umacniać, Prezes zaskoczył mnie swoją śmiałą decyzją. Jego zdaniem problematyka OZE stała się na tyle obszerna i nabr(...)
»