Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Gmina wskaże instalację(...)

Na łamach „Przeglądu Komunalnego” nr 10/2012 ukazał się artykuł „Czy można wskazać RIPOK?” autorstwa Krzysztofa Gruszeckiego. Z jego treści wynika, iż w obecnym stanie prawnym brakuje podstaw do tego, aby gminy w specyfikacji przetargowej lub w umowie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych wskazywały konkretne instalacje unieszkodliwiające odpady. Teza ta wymaga kilku słów komentarza. Zdaniem K. Gruszeckiego, podst(...)
»

Dendroflora cmentarza Gór(...)

  Cmentarze są miejscem pamięci i kultu po zmarłych, dlatego podlegają szczególnej opiece. Jednocześnie jako obiekty zadrzewione wchodzą w skład miejskich terenów zieleni.   Ważnym elementem cmentarzy są rośliny, zarówno te tworzące zieleń podstawową, zwykle wysoką, jak i te posadzone na grobach oraz w ich najbliższym sąsiedztwie. Drzewa i krzewy, komponujące się z architekturą sakralną, stwarzają specyficzny nastr&oacute(...)
»