Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Eco-design czyli produkuj(...)

Piotr Matuszewski Żyjemy w epoce szybkiego rozwoju technologicznego. Coraz więcej produkujemy i konsumujemy. Nieuchronnie wiąże się to z zużyciem surowców naturalnych, energii, zanieczyszczeniem środowiska i powstawaniem odpadów. Produkować nie przestaniemy. Cóż zatem zrobić, aby zminimalizować negatywne dla środowiska skutki tej działalności? Na to pytanie starali się odpowiedzieć przedstawiciele 17 krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji, którzy spotkali s(...)
»

Selektywna zbiórka odpadó(...)

Obowiązki gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są pokłosiem regulacji zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy Określa ona1 wśród priorytetowych sposobów zagospodarowania odpadów przygotowywanie do ich ponownego użycia, recykling oraz inne metody odzysku, do czego punktem wyjścia jest selekt(...)
»