Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Żyć i działać w duchu gos(...)

Z Andersem Wijkmanem, wiceprezydentem Klubu Rzymskiego, rozmawia Katarzyna Błachowicz. Jaki jest cel gospodarki o obiegu zamkniętym – circular economy? W gospodarce o obiegu zamkniętym chodzi przede wszystkim o zaprzestanie zużywania surowców i materiałów w sposób nieefektywny, a co najważniejsze – by przestać marnować nasze zasoby. Dzięki takiemu podejściu zyskamy pod względem nie tylko gospodarczym, lecz także środowiskowym. Istotne jest po(...)
»

Najważniejszy jest pierws(...)

Bodaj najsmutniejszą spuścizną, jaką otrzymały samorządy na starcie w 1990 roku, było zdegradowane środowisko naturalne, a w szczególności tony odpadów komunalnych otaczające wszystkie polskie gminy: od najmniejszych, po stolicę włącznie. Skala tego zjawiska okazała się tak rozległa, że praktycznie na kilka dziesięcioleci zdeterminowała politykę samorządową w naszym kraju i od efektywności rozwiązań w tej dziedzinie będzie zależeć ocena, jaką wystawią nam przyszłe pokolenia. Rozwiązanie pro(...)
»