Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Osiedla ekologiczne – mod(...)

Współczesne miasta to często ogromne, zanieczyszczone aglomeracje z małą ilością zieleni. Architekci uważają, że ich obraz musi ulec zmianie, dlatego proponują nowe rozwiązania. W krajach azjatyckich i na Bliskim Wschodzie budowane są ekologiczne miasta, natomiast w Europie przebudowuje się istniejące metropolie tak, aby były bardziej przyjazne dla środowiska i mieszkańców.  Sto lat temu w miastach żyło zaledwie 200 milionów ludzi. Obecnie jest ich j(...)
»

Technologie dla drzew, cz(...)

Obszar pod ciągiem komunikacyjnym jest w zasadzie jedynym miejscem w przestrzeni miejskiej, gdzie korzenie drzewa mogłyby się rozwijać, gdyby znalazły tam dla siebie odpowiednią ziemię. Aby zapewnić jak najlepsze warunki dla miejskiego drzewostanu, amerykańscy naukowcy opracowali technologię wykorzystującą substrat glebowy. Od dawna zastanawiano się, w jaki sposób zapewnić korzeniom drzew możliwość rozwoju pod jezdnią czy chodnikiem, które muszą być układane na (...)
»