Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Kto pyta nie błądzi(...)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w pytaniach i odpowiedziach W związku z wejściem w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wśród eksploatatorów sieci wodnokanalizacyjnych i nie tylko rodzą się liczne pytania i wątpliwości. Dlatego, na łamach Przeglądu Komunalnego, będziemy prezentować odpowiedzi, które w większości przygotowała redakcja wrzesińskiego Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich we współpracy(...)
»

Od redaktora(...)

prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański Istniejące tendencje do zmniejszania ryzyka zdrowotnego wynikającego ze spożycia wody wodociągowej prowadzą do wzrostu wymagań stawianych wodzie do picia, a przez to do zwiększenia efektów uzdatniania wody. Jednak samo zwiększenie efektywności technologicznej zakładów uzdatniania wody może nie dać zadowalających efektów poprawy jakości wody wodociągowej z uwagi na efekty wtórnego zanieczyszczania się wody uzdat(...)
»