Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Biokomponenty, czyli trud(...)

Parlamentarna dyskusja na temat odnawialnych paliw w transporcie trwa. Co prawda uchwalona w marcu przez Sejm RP nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych została już podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie na początku maja br., niemniej naszym posłom i senatorom pozostał do rozpatrzenia przedłożony w styczniu przez Ministerstwo Gospodarki projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ponieważ jednym z ważniejszych elementów tej nowe(...)
»

Pierwsza w pełni odnawial(...)

Na podstawie wstępnej analizy możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych przy przygotowywaniu „Założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, w energięą elektryczną i paliwa gazowe” dla jednej z gmin województwa pomorskiego, a także z inspiracji europejskim projektem zasilania 100 wybranych gmin w UE wyłącznie energią z odnawialnych źródeł, narodził się pomys(...)
»