Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Kto jest europejskim prym(...)

Kto jest europejskim prymusem? Porównanie systemów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Pomimo powszechności obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w krajach Unii Europejskiej, efekty ekonomiczne i ekologiczne są rozmaite, ponieważ systemy gospodarowania odpadami opakowaniowymi wdrożone w poszczególnych krajach różnią się między sobą. Wynika to przede wszystkim z zakresu podmiotó(...)
»

Przegląd prawa(...)

W tabeli zebrano akty prawne istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od DzU nr 126 i MP nr 37 do DzU nr 174 i MP nr 45 włącznie. Przegląd prawa. Zebrał: Igor Szymkow(...)
»