Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Są już doradcy(...)

Po długim procesie organizacyjnym, dyskusjach w gronie samorządowców, podmiotów prawnych i w wielkopolskich kręgach naukowych, dobiegła końca I Edycja Doradcy Technicznego Polskiej Izby Ekologii, rozpoczęta w kwietniu br. Tym samym urzeczywistnił się pomysł stworzenia zrębów kadry fachowców będących w stanie rozpocząć proces doradztwa zarówno dla samorządowców, jak i podmiotów prawnych z zakresu inżynierii środowiskowej. Spośród wielu zgłoszonych kandydatów sekretariat kapituły wyłonił część spe(...)
»

Analiza kosztów na etapie(...)

Metodologiczną podstawę rachunków efektywnościowych, poprzedzających podjęcie decyzji inwestycyjnej, stanowi obecnie analiza kosztów i korzyści. Polska zbliża się do wymagań proceduralnych i metodycznych stosowanych w UE przy ocenie projektów inwestycyjnych, których szczegółowy opis znajduje się w dokumentach Komisji Europejskiej. Zainteresowanie inwestora efektami inwestycji skutkuje potrzebą przeprowadzenia ich analizy finansowej (rachunku efektywności finansowej). Ocena tej (...)
»