Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie wolno nam sprzedawać (...)

Z Jerzym Suchańskim, Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki, Senatorem RP, rozmawia Urszula Wojciechowska dr inż. Jerzy Zdzisław Suchański –absolwent Politechniki Warszawskiej, na której w 1980 r. uzyskał doktorat. Od 1971 r. nauczyciel akademicki na Politechnice Świętokrzyskiej. W latach 1987- 1990 dyrektor naczelny w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa ELTOR w Kielcach. W latach 1994-1996 pełn(...)
»

A może energetyczny McDon(...)

W Polsce straty energii elektrycznej w samym przesyle i dystrybucji wynoszą ok. 9,7%, co odpowiada stratom 14,3 TWh/a. Według informacji rozpowszechnianych przez Greenpeace na bazie odnawialnych źródeł energii do 2010 r. w Polsce można wyprodukować rocznie ok. 14 TWh energii elektrycznej. Odnawialne źródła, jak widać, mogą pokryć straty, ale nie w tym rzecz – energia z odnawialnych źródeł energii powinna być spożytkowana na rosnące zużycie, a nie na pokrycie strat, które trzeba ograniczać(...)
»