Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Iluminacja zieleni(...)

Iluminacja zieleni jest przejawem potrzeby człowieka do podnoszenia jakości estetycznej otaczającej go przestrzeni. Możliwości techniczne oraz wyobraźnia projektanta pozwalają na kreację „niecodziennych” efektów. Dla celów iluminacji nie da się skonstruować uniwersalnego schematu, tabeli czy szablonu rozwiązań, którego zastosowanie gwarantuje uzyskanie przynajmniej poprawnych rezultatów. Jeżeli(...)
»

Wykroczenia a dane osobow(...)

Czy straż miejska może pozyskać od burmistrza wizerunek osoby fizycznej, który jest niezbędny do ustalenia sprawcy wykroczenia drogowego? Jeśli pozyskanie przez straż gminną wizerunku osoby jest niezbędne na potrzeby ustalenia sprawcy wykroczenia drogowego, to wydaje się, że udostępnienie takich danych przez burmistrza byłoby uprawnione. Zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dopuszczalność przetwarzania danych (a wi(...)
»