Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Oczyszczanie wód opadowyc(...)

Skuteczne rozwiązanie problemu wód opadowych miało zawsze pierwszorzędne znaczenie dla procesów urbanizacji. Niestety, charakterystyczny dla polskich realiów brak wykształcenia tradycji oraz jednoznacznych rozstrzygnięć w sprawie określenia obowiązków, kompetencji oraz zasad finansowania powoduje, iż problem „rozmywa się w terenie”. Raczej do rzadkich przypadków należy rzeczowe podejście do niego ze strony przedstawicieli samorzą(...)
»

Miasto a lokalna gospodar(...)

Nasze miasta stanęły wobec nowego wyzwania, które, co prawda, wcześniej przewidywano, ale mimo to dla wielu stało się swego rodzaju zaskoczeniem. Gwałtownie wzrastającym problemem okazuje się bowiem zachowanie witalności gospodarczej, co w większości przypadków warunkuje ich dalszy rozwój. Warunki konkurencyjności gospodarczej miast stają się przedmiotem coraz częstszych dyskusji, gdyż dostrzegana jest jej rosnąca złożoność. Świat zmienia się nierównomiernie: techno(...)
»