Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Limity odbierania odpadów(...)

Z dniem rozpoczęcia tzw. rewolucji śmieciowej, gminy w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają obowiązek odbierania odpadów komunalnych, wśród których znajdują się odpady „problemowe”. Zalicza się do nich odpady zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Już pierwsze dni funkcjonowania systemu dowiodły, że gminy stanęły przed problemem dużych ilości tego rodzaju odpadów, co mogło wskazywać, iż nie są to o(...)
»

O efektywnym gospodarowan(...)

Prawne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi, skutki niewłaściwego spalania odpadów, model gospodarki o obiegu zamkniętym oraz powierzenie zadań własnych gminy podmiotowi wewnętrznemu w trybie in house to tematy, które zostały omówione podczas legnickiej konferencji zorganizowanej 29 listopada. W Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Legnica Smart City 2016. II Ponadregionalna wymiana doświadczeń” udział wzięło ponad 200 gości z(...)
»