Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Program i Zakład dla Zako(...)

Zakopane znajduje się w trakcie wdrażania kompleksowego programu gospodarki odpadami, które powiązane jest z realizacją Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Zoniówka” [Fot.: Kwatera składowania odpadów resztkowych wykonana została z najnowszym stanem techniki]. Do programu zagospodarowania odpadów przyjęte zostały pozostałe cztery gminy powia(...)
»

Nowości branżowe(...)

Nowości branżowe Wpływ na środowisko Grupa Kapitałowa Żywiec opublikowała pod koniec listopada ub.r. raport społeczny za 2012 r., który pokazuje wpływ działalności firmy na polską gospodarkę, społeczeństwo oraz środowisko. Ten ostatni aspekt został szerzej omówiony w rozdziale piątym dokumentu. Zgodnie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju Grupy Heineken (do której należy Grupa Żywiec), zawartymi w dokumencie Brewing a Better Future ((...)
»