Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozchwiany system „oponia(...)

Zmiany ustawowe po 2002 r. pozwalały na konstatację – mamy najbardziej efektywny system gospodarki zużytymi oponami w Europie! Chciałoby się jednak powiedzieć – lepiej już było. Uprawnione do zbiórki podmioty albo ograniczają statutową działalność, albo próbują zabezpieczyć się komunikatem: nie odbieramy odpadów pochodzących z importu. Zużyte opony stanowią aż 80% tzw. poeksploatacyjnych odpadów gumowych i dlatego ich zbiórka w dużej mierze decyduje o spełnieniu zał(...)
»

Koszyki technologiczne ws(...)

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o OZE to teraz najważniejszy dokument, od którego zależy przyszłość energii ze źródeł odnawialnych. Rozporządzenie określi ilość i wartość energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego uruchamianego w przyszłym roku. Pierwsza w Polsce symulacja aukcji pokazała jednak, że cały system nie jest wolny od wad, a scenariusz niezrealizowania celów dla OZE założonych na 2020 r. wciąż jest realnym zagrożeniem. Do testowej symulacji zorganizowanej przez (...)
»