Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dla wygody rowerzystów(...)

Ustawa z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (DzU nr 92, poz. 530), która weszła w życie 21 maja br., wprowadza szereg zmian dotyczących kierowców, rowerzystów oraz zarządzających ruchem. Ustawa zlikwidowała rozbieżności pomiędzy polskimi przepisami a Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym, dostosowała prawo do rozwoju rynku i technologii, pozbyła się szeregu absurdów dotyczących rowerzystów i umożliwiła lepszą, bezpieczniejszą organi(...)
»

Problemy emisji gazowych (...)

Osady ściekowe stają się coraz bardziej problematycznym odpadem, co związane jest zarówno z rosnącą z roku na rok masą wytwarzanych osadów, jak i ze stale zaostrzającymi się kryteriami ich zagospodarowania. Choć sytuacja w gospodarce osadami, związana przede wszystkim z rychłym zakazem ich deponowania na składowiskach po 2012 r., staje się coraz bardziej niepokojąca, zwłaszcza w małych gminach, to jednak brakuje długofalowej strategii konkretnych działań w tym zakresie1(...)
»