Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unijna polityka klimatycz(...)

Celem powinna być redukcja emisji gazów cieplarnianych w ujęciu globalnym, a nie ograniczanie emisji z terytoriów poszczególnych krajów. Niestety, całe unijne instrumentarium środków prawnych i finansowych w zakresie redukcji emisji jest zorientowane na ograniczenie emisji z terytorium danego kraju członkowskiego czy Unii jako całości. Takie podejście byłoby uzasadnione, gdyby wszystkie państwa na świecie realizowały takie same zobowiązania redukcyjne. W tak(...)
»

W wiosennym stylu(...)

– Obecnie tempo wytwarzania odpadów osiąga zawrotną prędkość, dlatego na projektancie spoczywa szczególna odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy, i w którym przyjdzie żyć następnym pokoleniom. Jestem projektantem świadomym tej odpowiedzialności. Zarówno mój styl życia, jak i praca projektowa oraz działalność edukacyjna tworzą harmonijną całość, wpisującą się w idee zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonego designu &nda(...)
»