Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

Inwestycje   Plac rekreacji W ciągu najbliższych dwóch miesięcy w Narusie pojawi się plac służący mieszkańcom gm. Frombork do rekreacji i wypoczynku. Teren przeznaczony pod inwestycję to dziś nieużytkowane wyrobisko kruszywa. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca – firma Jacek Fidura „BOB” – zobowiązała się uporządkować obszar i wyrównać skarpy. Zgodnie z zamówieniem Urzędu Miasta i Gminy Frombork, w Narusie pow(...)
»

Ekonomiczne straty z wyci(...)

Każdy system wodociągowy posiada ekonomicznie uzasadnioną wielkość strat wody, z jaką powinna następować jej dostawa do odbiorców. Zgodnie z koncepcją BABE (ang. burst and background estimation – oszacowanie wycieków i strat do gruntu), straty wody dzielimy na: straty do gruntu (suma małych przecieków, wręcz kroplowych, które są trudne do zlokalizowania i nieopłacalne do naprawy), straty z wycieków zgłoszonych (wycieki zgłoszone to te, które w dowolny sposób same d(...)
»