Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Urządzenia wspomagające (...)

Wśród wielu opinii na temat energii odnawialnych trafiają się i takie, które mówią, że technologia związana z ich wykorzystaniem jest wciąż niedostępna przeciętnemu użytkownikowi, głównie dlatego, że są to skomplikowane, trudne w obsłudze systemy, wymagają drogich urządzeń oraz skomplikowanego oprzyrządowania. Prawda jest nieco inna. W chwili obecnej można już w stosunkowo łatwy sposób montować a także wizualizować zyski i sam proces produkcji energii odnawialnej. (...)
»

Polskie ciepłownictwo kom(...)

Polska zakończyła etap negocjacji z UE, a zatem po dokonaniu jedno - i dwustronnego przeglądu prawa i po ustaleniu okresów dostosowawczych można by założyć, że systemy prawne są zgodne. Zdając sobie jednak sprawę z szeregu cech unijnego systemu oraz wiedząc o bogactwie polskich przepisów prawa dotyczących ciepłownictwa - doświadczając niestety zbyt często ich wad - trzeba założyć potrzebę wielu zmian w polskim prawie. Polska prowadziła negocjacje w 29 obszarach, z których co najmniej (...)
»