Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koszty termicznego przeks(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi sprawia, że instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (TPOK) jest wielu miastom potrzebna, a obowiązujące już (i wprowadzane) w tej dziedzinie regulacje prawne stwarzają dla takich rozwiązań wystarczająco dobrą bazę prawną. Gotowość decydentów do podejmowania odważnych przedsięwzięć stanowi rękojmię zbudowania użytkowego projektu TPOK, dobrego pod względem technicznym, ekologi(...)
»

Nowe projekty ustaw(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami zaopiniowała przekazane we wrześniu br. przez Ministerstwo Środowiska do konsultacji społecznych projekty ustaw o gospodarowaniu odpadami poużytkowymi oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawy te mają zastąpić dotychczasowe przepisy Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz Ustawy z 11 (...)
»