Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jakość wody a zmiany w pr(...)

W obecnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r.1 funkcjonuje wiele zapisów wymagających doprecyzowania – po pierwsze ze względu na kontrowersje, jakie wzbudza w środowisku wodociągowym, którego dotyczy w sposób bezpośredni, a po drugie z uwagi na brak spójności z dyrektywą 98/83/WE2. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt rozporządzenia z 25 sierpnia 2006 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej d(...)
»

Gdy ilość modeli „n” dąży(...)

Obecny system ustalania ceny w branży wod-kan oparty jest na rozporządzeniu z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf (…). Wskazuje się tu swoiste rozdwojenie jaźni – zatwierdzający jest zazwyczaj jednocześnie właścicielem przedsiębiorstwa wod-kan. Coraz częściej słyszy się jednak propozycje innego niż dotychczas regulowania tych cen i wprowadzenia instytucji zewnętrznego regulatora. Taki zewnętrzny regulator – centralny lub regionalny – weryfik(...)
»