Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Dom z piasku i mgły(...)

Rok 2012 jest szczególnym okresem dla Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W maju odbywać się będą po raz dwudziesty Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”, a we wrześniu mija dwadzieścia lat działalności Izby. Takie podwójne święto zmusza z jednej strony do refleksji nad czasem minionym, a z drugiej planowania przyszłości. To także dni niezwykle wytężonej pracy. Myślę, że przez te dwadzieścia (...)
»

Rozszerzona odpowiedzialn(...)

Od blisko miesiąca obowiązuje Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (DzU nr 79, poz. 666). Ma ona na celu zminimalizowanie ich ujemnego wpływu na środowisko. Czy jednak problemy, jakie niesie za sobą ten akt prawny, i jego koszty społeczne nie przesłonią dobrych intencji ustawodawcy?   (...)
»