Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Informator - Świat(...)

WEEE w Szwecji W Szwecji przyjęto nowe zasady wdrażania dyrektywy WEEE, które przygotowano we współpracy z samorządami gminnymi i firmą El-Kretsen (spółką założoną przez Związek Handlu Artykułami Elektrycznymi i Elektronicznymi). Według nowych zasad gminy są odpowiedzialne za zorganizowanie systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, natomiast obowiązek usuwania tych odpadów z punktów zbiórki jest przerzucony na producentów sprzętu. Gminy mogą także obciążyć producentów s(...)
»