Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

Kierowanie odpadów do wsk(...)

Czy wygrywający przetarg na wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych ma obowiązek kierować odebrany od mieszkańców strumień odpadów do instalacji wskazanej gminnej należącej do zamawiającego? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 12 grudnia ub.r. wydał niezwykle istotne orzeczenie w spornej sprawie C-292/12 Ragn Sells. Sprawa ta dotyczy warunków zamówienia w przetargu prowadzonym przez jeden z samorządów lokalnych w Estonii na wykonywanie usługi od(...)
»