Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bioenergia w projekcie BI(...)

Wypracowanie uniwersalnej dla wszystkich rodzajów bioenergii metodologii, pozwalającej na kompleksową ocenę aspektów zrównoważenia ich rozwoju, jest celem unijnego projektu Inteligentnej Energii dla Europy - BIOTEAM. Metodologia powinna znaleźć zastosowanie w dowolnym kraju Unii Europejskiej, uwzględniając mierzalne i jakościowe oddziaływania wzajemne pomiędzy ścieżkami bioenergii a ścieżkami alternatywnego – nieenergetycznego – wykorzystania jej źródeł. P(...)
»

Od redaktora(...)

Architektura krajobrazu w naszym kraju od kilku lat ulega ogromnym przeobrażeniom. Z jednej strony mamy do czynienia ze spuścizną zabytkowych założeń, które wymagają rewitalizacji, z drugiej strony rozwój cywilizacji wręcz wymusza postęp w kształtowaniu nowoczesnych terenów zieleni, które umożliwiają ludziom dostęp do różnych form rozrywki i wypoczynku. Dlatego też stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem, bo musimy nadgonić zaległości i sprostać teraźniejszym (...)
»