Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sterowanie ryzykiem w wod(...)

Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) niesie za sobą ryzyko związane z brakiem dostawy wody oraz złą jej jakością. Krajowe i światowe uregulowania prawne oraz demokratyzacja życia publicznego wymagają dostosowania i rozwijania metod badawczych związanych z bezpieczeństwem działania tego systemu. Dużego znaczenia nabiera zatem odpowiednie sterowanie ryzykiem. Terminy „bezpieczeństwo” i „(...)
»

Ochrona krajobrazu kultur(...)

Program Odnowy Wsi wywodzi się z krajów Europy Zachodniej i sięga swoją historią siedemdziesiątych lat XX w. Pierwsze działania notuje się w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a następnie w Dolnej Austrii. Obecnie realizowany jest w większości krajów europejskich. W Polsce Program Odnowy Wsi znalazł podatny grunt do rozwoju na Opolszczyźnie, gdzie działa bardzo dobrze już od 1997 r. Za przykładem tego regionu do programu przyłączają się coraz liczniejsze wsie, m.in. pomorskie i śląs(...)
»