Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chemia w obliczu REACH(...)

Z Andrzejem Kreślakiem, kierownikiem Punktu Konsultacyjnego ds. REACH Ministerstwa Gospodarki, funkcjonującego w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, m.in. o problemach związanych z wdrożeniem REACH w Polsce rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz  Do 1 grudnia br., wg systemu REACH, europejs(...)
»

Spełnione wizje(...)

Zarówno kompostownia, jak i oczyszczalnia w Słupsku, w wielu rozwiązaniach inwestycyjnych, procesowych i organizacyjnych mogą być przykładem dla niejednego eksploatatora oczyszczalni czy składowiska. Dostarczają też mnóstwo cennych informacji inwestorom i instytucjom finansującym tego typu obiekty. Przystępując pięć lat temu do modernizacji oczyszczalni ścieków w Słupsku, kierowano się wizją oczyszczalni bezemisyjnej: bez odpadów, zapachów i ścieków, ale też samowystarczalnej: bez med(...)
»