Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Bez stygmatyzacji(...)

O problemach na rynku pracy mówi się nie od dziś. Stąd podejmowane są różne inicjatywy, usankcjonowane również w obowiązującym prawie, które pozwalają na aktywizację ludzi długotrwale bezrobotnych. Są to m.in. prace społecznie użyteczne, roboty publiczne czy prace interwencyjne. Czy samorządy i jednostki zatrudniające osoby bezrobotne w ramach tego typu prac mogą polecić te instrumenty innym podmiotom? Kwestię kryteriów kierowania osób długotrwale pozostających bez (...)
»

Programowanie – czy(...)

Mam na myśli programowanie w dziedzinie ochrony środowiska. Otóż w połowie marca br. miało miejsce w Poznaniu IX Wielkopolskie Forum Ekologiczne, tym razem poświęcone Krajowemu Programowi Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przy okazji omawiania jego realizacji na terenie Wielkopolski okazało się, że w ostatecznej przyjętej przez Radę Ministrów wersji pominięto wiele tzw. aglomeracji i to wcale nie najmniejszych. Ogółem co najmniej 20% powierzchni województwa. Czemu tak się stało, nie bardzo wiado(...)
»