Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Biogaz – praktyczne aspek(...)

Firma Progress Group zorganizowała siódmą edycję Konferencji „Biogaz – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, która odbyła się w Warszawie 28 listopada 2013 r. Konferencja zgromadziła ponad 100 inwestorów. Stanowiła ona przede wszystkim forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla podmiotów zainteresowanych tematem biogazu. Szeroko omawiano także obecne uwarunkowania związane z pracami nad kontrowersyjną ustawą o OZE. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie inwestorów plan(...)
»

Kodeks Dobrych Praktyk dl(...)

Normy związane ze zbieraniem i przetwarzaniem są coraz istotniejszym elementem rynku ZSEE, szczególnie w Polsce, gdzie powszechne jest niepoprawne obchodzenie się z zużytym sprzętem. Prekursorem ogólnoeuropejskich standardów jest projekt WEEELABEX, który tworzy obecnie system dobrowolnych standardów i certyfikacji poprawnego przetwarzania ZSEE przez firmy. Sama nowa dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz(...)
»