Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Fotopułapka – broń skutec(...)

Fotopułapka – broń skuteczna, choć niedoskonała Tam, gdzie jedni „oszczędzają”, inni tracą – cierpi środowisko naturalne, estetyka oraz budżet miasta.Mowa o dzikich wysypiskach śmieci i o osobach, które w większości przypadków proceder ten uprawiają bezkarnie. Gmina, która znajdzie skuteczny sposób na śmieciarzy, z pewnością zaoszczędzi niebagatelne pieniądze. Czy w odwiecznej walce o czyste lasy wystarczającym narzędziem jest stosowanie p(...)
»

Prawne aspekty inwentaryz(...)

Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu administracji. Na terenie nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa, może znajdować się ich jednak więcej. W związku z tym w praktyce pojawiają się wątpliwości związane z precyzyjnym ustaleniem, który z elementów przyrodniczych stanowi przedmiot postępowania administracyjnego (...)
»