Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Energy Finance 2006(...)

Gdańska Akademia Bankowa (GAB), działająca przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, rozpoczęła cykl corocznych spotkań przedstawicieli firm i instytucji związanych z energetyką nt. finansowania i inwestycji w odnawialne źródła energii. Zapoczątkowało go seminarium „Energy Finance 2006 – Odnawialne Źródła Energii”, które odbyło się 28 kwietnia br. w Warszawie Wzięli w nim(...)
»

Zielone akcenty miast(...)

Tereny zieleni w mieście są niezwykle istotnym elementem krajobrazu kulturowego, nie tylko ze względu na estetyczny wizerunek miast, ale również z uwagi na wartości użytkowe, społeczne oraz ekologiczne. Zrównoważony rozwój miasta jest możliwy tylko wówczas, gdy spełnia ono wymagania i potrzeby jego mieszkańców. Za jeden z ważniejszych elementów odpowiedzialnych za kształtowanie wysokiej jakości środowiska zamieszkania, wypoczynku i rekreacji jest uznawana obecność (...)
»