Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Biomasa mikroalg – obiecu(...)

  W styczniu 2007 r. Unia Europejska ustaliła, iż będzie dążyć do zwiększenia udziału biopaliw do poziomu 10% ogółu paliw wykorzystywanych w sektorze transportowym do 2020 r. Profesor Jerzy Tys z Instytutu Agrofizyki PAN twierdzi, że duże obszary ziemi ornej, obecnie wykorzystywane do produkcji żywności, będą musiały zostać zagospodarowane inaczej, jeśli produkcja biopaliw ma się dramatycznie zwiększyć. Europa, jak zauważył, zostanie zmuszona do wykorz(...)
»

Założenia projektów zmian(...)

Nowelizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody wzbudziła liczne kontrowersje. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim znacznego ograniczenia dotychczasowej ochrony terenów zieleni przez daleko idącą liberalizację przepisów, znoszącą z posiadaczy nieruchomości obowiązek uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów. W rezultacie nowe przepisy doprowadziły do masowej wycinki drzew i dewastacji przestrzeni publicznej w całej Polsce. Skala zjawiska okazała się za(...)
»