Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Międzynarodowa wymiana do(...)

W Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej w dniach 26-27 października 2011 r. odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura podziemna miast”, zorganizowana przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych oraz Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki. Zamiarem organizatorów było stworzenie warunków do intensywnej wymiany myśli technicznej, por&o(...)
»

Rola jonów metali w biolo(...)

Aktualnie znane i stosowane w skali technicznej metody usuwania fosforu ze ścieków można podzielić na dwie zasadnicze grupy: fizykochemiczne i biologiczne. Procesy fizykochemiczne realizowane jako strącanie wstępne, symultaniczne lub końcowe wymagają zastosowania odpowiednich związków chemicznych. Eliminację fosforu ze ścieków w procesach biologicznych (konkurencyjnych do strącania chemicznego ze względów ekonomicznych) uzyskuje się w wyniku zaspok(...)
»