Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Plany są ambitne(...)

Z Antonim Tokarczukiem, dyrektorem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, organizatora Targów WOD-KAN w Bydgoszczy, rozmawia Ewa Gosiewska Przed nami kolejne Targi WOD-KAN. Wystawcy długo czekali na nową lokalizację i wygląda na to, że obietnice Izby stały się faktem? Można się tylko cieszyć z tego, iż władze Bydgoszczy zdecydowały się spełnić nasze oczekiwania i przeznaczyć na potrzeby Centrum Targowo-Wystawienniczego wystarczająco duży (...)
»

Nowe technologie oczyszcz(...)

  W wyniku działalności człowieka do atmosfery wprowadzane są substancje stałe, ciekłe lub gazowe powodujące zanieczyszczenie środowiska i zagrażające zdrowiu, a nawet życiu ludzi i innych organizmów. Do szczególnie niebezpiecznych substancji należą lotne związki organiczne (LZO), które stanowią dużą grupę związków chemicznych. Do LZO zalicza się m.in.: węglowodory (heksan, heptan, benzen, toluen, styren itp.), alkohole (np. metanol, e(...)
»