Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Podyskutujmy o obowiązkow(...)

W ostatnim czasie doszło do pewnych zmian organizacyjnych w Ministerstwie Środowiska. Mamy nowego ministra, Macieja Grabowskiego, i nowego wiceministra, Janusza Ostapiuka, który ma bardzo wyraźnie zaznaczony zakres swoich zadań. Jednym z głównych jego obowiązków jest organizowanie gospodarki odpadami. Wygląda na to, że dla resortu ta kwestia jest bardzo istotna. Żeby było jasne, minister Ostapiuk został oddelegowany nie tylko do spraw związanych z gospodarką odpadami, ale te w najbliższym cza(...)
»

Przestrzeń w Strategii na(...)

Przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) w znaczącym stopniu dotyczy zagadnień przestrzeni – jej odpowiedzialnego wykorzystania i umiejętnego zarządzania. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) ma stać się „główną, krajową strategią rozwojową, określającą podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym”. Odpowiedzialnemu wy(...)
»