Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lokalny dialog społeczny(...)

Dialog społeczny to generalnie rzecz biorąc informowanie, wymiana opinii oraz partycypacja obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw ważnych dla samorządu i mieszkańców. W praktyce wymaga to od władz lokalnych otwartości w kontaktach ze społecznością lokalną, zachowania jawności procesu decyzyjnego oraz respektowania gwarancji prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Członkowie społeczności lokalnych winni z kolei wykazywać zainteresowanie i zaangażowanie obywatelskie w problemy i(...)
»

Wiedza, biznes, finanse (...)

Poświęcona tematyce energii i ekoinnowacji w przedsiębiorstwie konferencja gospodarcza z cyklu InvestExpo Business Meeting pn. „Wiedza. Biznes. Finanse” odbyła się 22 maja 2012 r. w Hotelu Bulwar w Toruniu. Uroczystej inauguracji spotkania dokonali Rafał Pietrucień, pełnomocnik prezydenta Torunia ds. rozwoju i planowania przestrzennego, oraz Przemysław Jura, prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Temat źródeł finansowania innowacji w energetyce(...)
»