Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lokalna polityka energety(...)

Jednym z obszarów aktywności gmin, będącym odpowiedzią na potrzeby gospodarcze, społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne, jest rzetelne kształtowanie i wdrażanie lokalnej polityki energetycznej. W czasach wielu wyzwań stojących przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, niezwykle ważną rolę odgrywa ,,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, przyjęta przez Radę Ministrów. W dokumencie zawarto kluczowe kierunki dla pol(...)
»

Kto pyta, nie błądzi(...)

Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi udzielone przez redakcję Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich po konsultacjach z Mirosławem Krzyszczakiem. (red.) Spółdzielnia Mieszkaniowa zarzuca PWiK, że nie ma obowiązujących taryf za wodę i ścieki. PWiK ma zatwierdzoną opłatę za wodę i ścieki od dnia 1.1.2002 r., która wciąż obowiązuje. Czy niezmieniona opłata może nadal istnieć jako opłata, czy też należy wystąpić o zatwierdzenie taryfy w tej(...)
»