Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sprawa OZE w systemie ele(...)

W 2014 roku UE wyznaczyła krajom członkowskim nowe cele związane z realizacją polityki klimatycznej w horyzoncie do 2030 r. W szczególności określono wymagany stopień redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu 40% (względem punktu odniesienia z 1990 r.) oraz wskazano wymóg uzyskania co najmniej 27% udziału energii OZE w energii konsumowanej. Sytuacja ta zmusza do podejmowania działań wspomagających realizację tych celów. Udział OZE w pokryci(...)
»

Kontrowersje wokół wielki(...)

Nie milkną dyskusje na temat rzezi drzew, która objęła niemalże całą Polskę natychmiast po wprowadzeniu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Zmiany zostały przyjęte zarówno z entuzjazmem części społeczeństwa, jak i z oburzeniem wielu mieszkańców. Przepisy regulujące wycinkę drzew zmieniają się w ostatnim czasie z dużą szybkością. Czy niosą one tylko zagrożenia? Czy może nowe przepisy mają jakieś zalety i jaka moż(...)
»