Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"


 1. Aktualności Czytaj

   Judyta Więcławska


 2. Inwestycje Czytaj

   Judyta Więcławska


 3. Kalendarium Czytaj

   Dorota Szypulska


 4. Wydarzenia Czytaj

   Judyta Więcławska


 5. Nowości Czytaj

   Judyta Więcławska


 6. Warto przeczytać Czytaj

   Judyta Więcławska


Polecane artykuły:

Adaptacja - problemy mias(...)

W świetle obserwowanych skutków zmian klimatu adaptacja do zmieniających się warunków klimatycznych jest uzasadnioną strategią działania, a podejmowana jest na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Na poziomie międzynarodowym, zgodnie z art. 4 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, strony przyjęły Program działań z Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu z 2006 r., w którym wskazano na potrzebę oce(...)
»

Wykorzystanie odpadów na (...)

18 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (DzU nr 75, poz. 527). Zastąpiło ono analogiczne rozporządzenie Ministra Środowiska z 2002 r. Wbrew pozorom nie jest to uaktualnienie listy odpadów, które mogą być przekazywane w tym trybie. Zmiana ta ma głębsz(...)
»