Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"


 1. Aktualności Czytaj

   Judyta Więcławska


 2. Inwestycje Czytaj

   Judyta Więcławska


 3. Kalendarium Czytaj

   Dorota Szypulska


 4. Wydarzenia Czytaj

   Judyta Więcławska


 5. Nowości Czytaj

   Judyta Więcławska


 6. Warto przeczytać Czytaj

   Judyta Więcławska


Polecane artykuły:

Opłaty za korzystanie z k(...)

Od kilku lat przedstawia się wiele skrajnych opinii i interpretacji prawnych, z wyrokami sądów włącznie, dotyczących kwestii, czy wody opadowe i roztopowe z dachów są ściekami. Dla powstania systemu opłat z tytułu odprowadzania ścieków systemem kanalizacji ogólnospławnej jest to zagadnienie obojętne. Każdy bowiem kierowany do kanalizacji ogólnospławnej ściek lub woda, nawet krystalicznie czysta, staje się ściekiem komunalnym w rozumieniu ust(...)
»

Opracowania planistyczne (...)

Szybkie zmiany, zachodzące w gospodarce przestrzennej w ciągu ostatnich lat i wymóg dostosowania się do prawa unijnego, stanowiły podstawę do stworzenia nowych rozwiązań prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. W dniu 27 marca br. uchwalono nową ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obowiązuje od dnia 11 lipca 2003 roku1. Główne założenia tej ustawy wiążą się z poprawą warunków, umożliwiających wzrost gospodarczy kraju, oraz z potrz(...)
»