Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Instalacje spalania odpad(...)

Recykling materiałowy nadal ma pierwszeństwo przed odzyskiem energii oraz unieszkodliwianiem odpadów, co określa obowiązująca w Unii dyrektywa ramowa w sprawie odpadów i w zakresie postępowania z nimi. Nie oznacza to, że instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, czyli ITPOK-i, stanowią mało istotny element całego systemu. Przeciwnie – znaczenie końcowych etapów zagospodarowania odpadów jest wręcz strategiczne w sytuacji, gdy całkowity recykling materiałowy wciąż pozostaje id(...)
»

Kierunki rozwoju ciepłown(...)

Ciepłownictwo niektórym z nas kojarzy się z widokiem żeliwnego żeberkowego grzejnika, czarnym pokrętłem od wiecznie cieknącego zaworu i ceną ogrzewania liczoną na metr kwadratowy. Kojarzy się również z dymiącymi w bliższej lub dalszej odległości kominami przeróżnych kotłowni, bardziej lub mniej „planowanymi” przerwami w dostawie ciepła i powszechnym odczuciem gwarantowanej usługi realnego socjalizmu. To już historia. Ten niezbyt przyjemny obraz jest już całkowicie nieprawdziwy a z(...)
»