Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

KIGO na Targach POLEKO(...)

 W dniach 20-23 listopada 2012 r. odbyły się w Poznaniu Targi POLEKO, podczas których Izba świętowała swoje dziewiąte urodziny. Jak podkreślił T. Uciński, organizacja ta istnieje w swoim obecnym kształcie dzięki Członkom, którzy ją tworzą, za co serdecznie dziękujemy. 20 listopada odbyła się także zorganizowana przez Izbę konferencja pt. „Samorządowy model gospodarki odpadami w świetle nowego systemu prawnego”, podczas której ref(...)
»

Programy pomocowe - SAPAR(...)

Andrzej Hałasiewicz, Anna Andrychowicz Nadal dosyć powszechnie wśród mieszkańców wsi panuje przekonanie, że środowisko zanieczyszczane i niszczone jest przez przemysł i obszary zurbanizowane, natomiast wieś i rolnictwo raczej środowisko chronią. Ten stereotyp nie do końca jest prawdziwy - rolnictwo i mieszkańcy wsi w znacznym stopniu przyczyniają się do ogólnego zanieczyszczania środowiska przez naszą cywilizację. SAPARD to Przedakcesyjny Instrument Wspierania Rozwoj(...)
»