Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling elementów pojaz(...)

Światowy przemysł samochodowy podlega obecnie zmianom związanym z problemami XXI w., spowodowanymi skażeniem środowiska naturalnego, globalnym ociepleniem, produkcją odpadów czy starzeniem się społeczeństw krajów uprzemysłowionych. W związku z tymi zagadnieniami na pierwsze miejsce wysuwają się aspekty dotyczące ochrony środowiska. Obejmują one rozwiązania takich kwestii jak: emisja toksycznych składników spalin,(...)
»

Podmioty zarządzające(...)

W licznych publikacjach analizowano i krytycznie oceniano rozwiązania organizacyjno-prawne stosowane w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, proponując przede wszystkim zmiany obowiązujących podstaw prawnych. Czas mija, a nic nie wskazuje to, że sytuacja się poprawi. Stąd warto zaprezentować koncepcję rozwiązań, które mogą przynieść polepszenie standardów charakteryzujących jakość usług, przy jednoczesnej optymalizacji ich kosztów.(...)
»