Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje drogowe a ochr(...)

 Obserwowany obecnie w Polsce rozwój sieci drogowej powinien być impulsem do poddania analizie wybranych prawnych aspektów ochrony zieleni przydrożnej. Zdarza się bowiem, niestety, że przy budowie ciągów komunikacyjnych oraz modernizacji dotychczasowych aspekty przyrodnicze i krajobrazowe schodzą na drugi plan. Nie zawsze przy rozwiązywaniu pojawiających się konfliktów interesów między rozwojem drogownictwa a względami ochrony przyrody (...)
»

Jak poprawnie wezwać do u(...)

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) przewiduje możliwość konwalidacji złożonego przez wykonawcę wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub złożonej oferty.Jak wygląda taka procedura w praktyce? Zgodnie z art. 26 ust. 3 P.z.p., wykonawca na wezwanie zamawiającego może dokonać uzupełnienia dokumentów. Zamawiający może również – w trybie art. 26 ust. 4 P.z.p.– wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśn(...)
»