Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Jak odgarniać śnieg?(...)

Wyjątkowo w tym wydaniu zmieniliśmy formułę „Punktu widzenia”. Nie prezentujemy różnych poglądów na jakiś problem. Przedstawiamy natomiast zagadnienie odgarniania śniegu z jezdni i chodników w kontekście stanu prawnego i doświadczeń wybranych miast. (red.) Obowiązek usuwania (pozbycia się) śniegu z ulic – zarówno jezdni, jak i chodników - nakłada na ich zarządców ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sposób realizacji tego obowiązku s(...)
»

Ekologiczna edukacja(...)

O tym, jak powstaje ciepło systemowe i jakie ma ono znaczenie dla zdrowia, można, a nawet należy uczyć już w szkole podstawowej. Taki program edukacyjny to inwestycja w proekologiczną wiedzę przyszłych pokoleń. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego przygotowała kompleksowe materiały edukacyjne dla nauczycieli, dzięki którym najmłodsi poznają, czym jest ciepło systemowe i jak dzięki niemu można redukować zanieczyszczenia(...)
»