Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa (PDF)(...)
»

Jałmużna dla „śmiec(...)

Trudno zrozumieć postępowanie Ministerstwa Środowiska, które jest odpowiedzialne za wdrażanie przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Minimalizacja produkowanych odpadów i ich zagospodarowanie poprzez odzysk oraz recykling jest priorytetem w ochronie środowiska, zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju i przyjętą polityką w 2000 r. przez Parlament Polski. Z obserwacji wynika, że taka polityka nie jest znana części osób z ministerstwa bądź została przez nich zap(...)
»