Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Gdzie interes społeczny?(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami zdecydowanie sprzeciwia się rozwiązaniom proponowanym w art. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które ograniczają wolność działalności gospodarczej na rynku gospodarki odpadami. Prowadzą one do eliminowania przedsiębiorstw prywatnych z rynku i przejmowania go przez gminy i ich zakłady budżetowe. Istota sporu między nami – przedsiębiorcami – a zwolennikami tzw. systemu komunalnego sp(...)
»

Finansowe wsparcie w usuw(...)

Dwukrotnie wzrosła liczba pojazdów zdemontowanych przez przedsiębiorców oraz przekazanych do demontażu przez gminy. Przez ostatnie trzy lata Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacił na ten cel ponad 100 mln zł. Analiza rynku wskazuje, że w kolejnych latach liczba wraków, z którymi trzeba sobie poradzić, będzie rosnąć. Mija czwarty rok od czasu uchwalenia przez Sejm RP ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploat(...)
»