Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Świat wokół odpadów(...)

Australijski program depozytowy – Recykling butelek i innych odpadów opakowaniowych stał się sposobem na życie w południowej Australii, zapewniając miejsca pracy i usuwanie ponad 600 mln sztuk tego rodzaju odpadów ze składowisk każdego roku – powiedział Paul Caica, minister środowiska. Australijski rząd na początku grudnia 2012 r. opublikował najnowszy raport na temat państwowego programu depozytowego, który realizowany (...)
»

Kompozyty termoplastyczne(...)

Problem recyklingu odpadów tekstylnych stał się w ostatnich latach jednym z najczęściej podejmowanych tematów badań w czołowych zagranicznych ośrodkach naukowych, pracujących na rzecz włókiennictwa. Podjęte przez te placówki prace obejmują zagadnienia organizacyjne (logistyka zbiórki odpadów tekstylnych), recykling materiałowy z ukierunkowaniem na różne produkty utylizacji (np. kompozyty i laminaty). (...)
»