Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Energia elektryczna ze źr(...)

Dużo mówi się i pisze o potencjale energii odnawialnych w Polsce, jednak zgodnie z szacunkami, w niektórych regionach Polski potencjał energii odpadowej jest co najmniej porównywalny. W jednym i drugim przypadku jako metodę utylizacji ciepła o niskich i średnich parametrach oraz konwersji tego ciepła na prąd elektryczny można stosować tzw. układy ORC.   Prototypowa instalacja z czynnikiem R227ea Od wielu la(...)
»

Potrzebujemy ustawy Prawo(...)

Projekt nowej ustawy Prawo wodne, nad którym od kilku lat pracuje Ministerstwo Środowiska, jest obecnie przedmiotem prac Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jaka będzie jego przyszłość? Według założeń dokumentu, gminom przekazane zostanie zadanie utrzymania melioracji wodnych szczegółowych oraz budowy i utrzymania urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane. Nie ma na to zgody Związku Gmin Wiejskich RP. Powodem są zbyt wysokie koszty – właściciele gruntów i nieruchomo(...)
»