Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Interdyscyplinarna projes(...)

Zawód architekta krajobrazu łączy wiele dziedzin nauk – nie tylko przyrodniczych czy artystycznych, ale także inżynierskich, socjologicznych i wielu innych. Wiedza z tak szerokiego zakresu otwiera przed reprezentantami tego zawodu szerokie pole do działania w kształtowaniu krajobrazu przyrodniczego z poszanowaniem jego unikalnych i szczególnych wartości, a nie tylko kreacji pojedynczych obiektów architektury krajobrazu, takich jak ogród, skwer czy park. (...)
»

Zbiórka odpadów niebezpie(...)

  Odpady niebezpieczne w Polsce stanowią ilościowo niewielką część odpadów komunalnych, ale wpływają na nie toksycznie, a tym samym zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt oraz skażają środowisko przyrodnicze.   Dlatego, zgodnie z polityką ekologiczną państwa, należy jak najszybciej upo­rządkować system gospodarki odpadami komunalnymi, w tym również niebezpieczny­mi, na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym. (...)
»