Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Cmentarze i ich zieleń w (...)

Pamięć o bliskich, którzy od nas odeszli na wieczny spoczynek, powoduje, że miejsca pochówku otaczane są czcią i szacunkiem. Zjawisko to jest i było znane w wielu kulturach całego świata. W starożytnym Egipcie budowano piramidy i świątynie grobowe, a w kulturach megalitycznych – kurhany zaznaczane kamiennymi kręgami. Wierzono ponadto, że śmierć nie jest ostatecznym kresem życia, a duchy(...)
»

Gospodarka osadowa w Częs(...)

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Częstochowie (COŚ) powstała w latach 70. dwudziestego wieku. Zgodnie z ówczesną technologią zastosowano oczyszczanie mechaniczno-biologiczne z osadem czynnym. Przez cały okres eksploatacji wprowadzano szereg mniejszych i większych modernizacji, utrzymując w pełnej sprawności obiekty i urządzenia. Modernizację głównie ukierunkowano na sektor biologiczny w celu uzyskania dobrych wyników oczyszczania ścieków od(...)
»