Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O zagospodarowaniu przest(...)

Na posiedzeniu Zarządu ZMP w Niepołomicach 10 czerwca br. omawiano problem opłat za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji i – po raz kolejny – nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast podczas spotkania Zarządu w Inowrocławiu w dniach 7-8 lipca br. dyskutowano m.in. na temat projektów regulacji dotyczących finansowego wsparcia budownictwa dla najuboższych, dodatków mieszkaniowych oraz ochrony lokatorów. Mieczysław Bień, prezyd(...)
»

Zielone ciepło – um(...)

Obok obowiązków związanych z energią elektryczną wyprodukowaną w OZE w systemie prawa polskiego funkcjonuje instrument skierowany na wsparcie ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach. Aby mógł powstać obowiązek zakupu ciepła wytworzonego w OZE, najpierw powinno nastąpić przyłączenie wytwórcy do sieci. Zagadnienia przyłączenia do sieci zostały przez prawodawcę uregulowane w art. 7 i 7a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz rozporządzeniu przyłączeniowym. Przedsię(...)
»