Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Unia Europejska uznała za jeden ze swoich priorytetów osiągnięcie 20-procentowej oszczędności energii pierwotnej w 2020 r. i uczyniła to jednym z głównych celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego1. Zasadnie przyjęto bowiem, że efektywność energetyczna jest jedną z najbardziej opłacalnych i najszybszych metod na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, a także skutecznym sposobem na zmniejszenie emisji gazów cieplarnian(...)
»

Instrumenty planistyczne (...)

Na pierwszy rzut oka instrumenty planistyczne w ustawie o rewitalizacji są bardzo złożone, skomplikowane i ryzykowne z punktu widzenia lokalnej polityki, zwłaszcza te, które dotyczą zmian studium uwarunkowań i kierunków rozwoju. Stało się tak zapewne dlatego, że w ustawie o rewitalizacji zawarto wiele z ustaleń proponowanych wcześniej w „małej nowelizacji” ustawy o planowaniu przestrzennym, której, po długich dyskusjach o nieskuteczności na(...)
»