Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

NIK-owskie kontrole(...)

Na stronie internetowej 14 lutego br. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała wyniki kontroli, dotyczącej przestrzegania wybranych przepisów rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pierwsza kontrola została zaplanowana w dwóch etapach. Jeden z nich obejmował badanie wdrożenia przepisów UE do prawa krajowego oraz organizację służb i sprawowanie nadzoru nad przestrzega(...)
»

Las odpowiedzialności(...)

W związku z tym, że drewno jest kluczowym surowcem używanym w produkcji artykułów higienicznych, opakowań, papieru oraz innych wyrobów, przedsiębiorstwa działające w tej branży w strategię biznesową muszą mieć wpisaną odpowiedzialność środowiskową. Jedną z takich firm jest SCA, która w ramach swojej strategii dąży do realizacji trzech głównych celów: redukcji emisji dwutlenku węgla, odpowiedzialnego zużycia zasobów drzewnych i zm(...)
»