Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulacje opakowaniowe (...)

Wśród odpadów komunalnych coraz większym problemem stają się zużyte opakowania. Ich ilość rośnie proporcjonalnie do zamożności społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego. Jest to związane zarówno z szybko dokonującym się postępem w technice opakowań, w transporcie towarów i opakowań detalicznych, jak i z marketingową rolą efektownych, przyciągając(...)
»

Postępowanie z niektórymi(...)

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej ustawą „zmieniającą”, została przekazana do podpisu prezydenta RP 25 stycznia 2010 r. Dokonuje ona zmian m.in. w zakresie postępowania z niektórymi rodzajami odpadów. Artykuł 9 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) określa zasadę bliskości. Nie uległy zmianie ogólne reguły, tzn. odpady (...)
»