Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami czyli(...)

Prawidłowe i jednolite stosowanie definicji zawartych w obowiązujących przepisach dotyczących gospodarki odpadami pozwala na uniknięcie problemów interpretacyjnych przy ustalaniu rodzaju i zakresu obowiązków wynikających z ustaw. W kolejnych artykułach zostaną omówione kluczowe definicje, a w szczególności odpadu, odpadu niebezpiecznego, wytwórcy i posiadacza odpadu oraz gospodarowania odpadami. Kwestia zgodności terminologii stosowane(...)
»

UOKiK wyciąga pomocną dło(...)

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 14 lipca br. opublikowano „Poradnik wodociągowo-kanalizacyjny”. Zawiera on wiele informacji przydatnych dla przedsiębiorstw działających w branży. Jak już na wstępie podkreślają jego autorzy, badanie działalności firm wodociągowo-kanalizacyjnych stanowi istotną część działań UOKiK-u. W latach 2013-2014 ok. 7% wszystkich wydanych przez ten urząd decyzji dotyczyło właśnie przedsiębiorstw z tej branży. Ni(...)
»