Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Jak zabezpieczyć w umowie(...)

Dzierżawa gruntów pod elektrownie wiatrowe przynosi właścicielom gruntów spore korzyści finansowe. Istotne jest jednak to, aby oprócz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, zadbać także o inne, nie mniej ważne kwestie, decydujące o tym, czy zawarta umowa będzie korzystna dla właściciela gruntu. Często bowiem słyszy się o procesach sądowych, w których właściciele gruntu dochodzą swoich praw od dzierżawców. Przykładem może być odszkodowanie za niszczenie upraw prze(...)
»

Dyrektorski sparing(...)

  W czerwcu zakończono przyjmowanie zgłoszeń do X edycji konkursu o tytuł Dyrektora Roku 2009 – wspólnej inicjatywy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”. O tytuł ten może ubiegać się dyrektor lub prezes firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania od(...)
»