Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Drożej, ale lepiej(...)

Kontrolę nad podmiotami, które zobowiązane będą do wykonywania zapisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprawować będzie Inspekcja Ochrony Środowiska. Do jej zadań należy m.in. prowadzenie rejestru wprowadzających i zbierających sprzęt, prowadzących zakłady przetwarzania i działalność w zakresie recyklingu czy odzysku oraz organizacji odzysku zużytego sprzętu elektryc(...)
»

Wpis mocy przerobowej ins(...)

Problemem poważnie narastającym w ostatnim czasie, dotykającym podmioty gospodarujące odpadami, jest brak możliwości bieżącego zagospodarowania całości przekazywanego do instalacji, odbieranego od mieszkańców strumienia odpadów komunalnych. Problem pojawił się już w roku ubiegłym, przybierając na sile w roku bieżącym. Wynika to zarówno z błędnych szacunków ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie województw, przyjętych na potrzeby zapisów planów gospodarki(...)
»