Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 19, Issue 4. June/July 2004 Jurgen Rheinlander: Zdecentralizowana produkcja energii i wody przy wykorzystaniu energii odnawialnej (Decentralizing power and water production with renewable energy) W Ośrodku Badawczym Energii Słonecznej i Wodoru w Stuttgarcie zostało opracowane oprogramowanie, któ-re może pomóc w szybk(...)
»

Urządzenia do mechaniczne(...)

Z uwagi na konieczność pokonania sił wiążących wodę odwadnianie osadów wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii. Ponieważ osad ma różną zdolność wiązania wody i różne wielkości sił używanych do oddzielania fazy stałej od ciekłej, do odwadniania wykorzystuje się trzy następujące po sobie metody. Należą do nich1, 2 zagęszczanie osadu, odwadnianie mechaniczne oraz metody termiczne. Zagęszczanie osadu może być prowadzone z wykorzystaniem naturalnych sił grawitac(...)
»