Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z perspektywy samorządów(...)

Zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości realizacji zadań związanych z systemem zbiórki odpadów komunalnych oraz przedstawienie jego funkcjonowania w praktyce było głównym celem konferencji pt. „Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich”. Spotkanie, które odbyło się w dniach 14-15 maja br. w Poznaniu, zorganizowane zostało przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglom(...)
»

Geotermalne ciepło spod z(...)

Inwestycje w geotermię są bardzo kosztowne i trwają czasami wiele lat. Na Podhalu są jednak przekonani, że jest to opłacalne nie tylko ze względów środowiskowych, ale także ekonomicznych. Niecka Podhalańska tworzy ważny zbiornik wód termalnych, stanowiąc fragment centralno-karpackiego basenu paleogeńskiego, rozwiniętego na podłożu późno kredowych płaszczowin wewnętrznokarpackich. Strefą zasilającą zbiornik wód termalnych Podhala jest masyw Tatr. Ć(...)
»