Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od lewej do prawej, a gdz(...)

Przez Polskę przelała się fala wycinki drzew, możliwej dzięki wprowadzeniu barbarzyńskiej ustawy. Obrońcy przyrody protestują, a zwolennicy nowych przepisów bronią „świętego prawa własności”. Co na to spółki wodociągowe, które przecież o przyrodę muszą dbać każdego dnia? Proszę Państwa, przecież my takie dylematy musimy rozstrzygać na bieżąco. W miastach i nie tylko drzewa są, były i będą wycinane. My też tego dokonujemy, ale zgodnie z przepisami, a przede wszystkim ze zdrowym rozsą(...)
»

Gmina musi też mieć narzę(...)

Na temat proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mówi Elżbieta Łukacijewska, poseł na Sejm RP Proponowana zmiana art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie daje gminom możliwość, z której mogą one skorzystać, ale nie muszą. Jeżeli gmina skorzysta, wówczas bez przeprowadzania referendum może przejąć obowiązki, o których mowa w artykule 5.1 pkt 1, 3 i 4 ww. ustawy. Dlaczego jestem za? Dlatego, że z mocy ustawy zadaniem obligat(...)
»