Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kontrola drzew na terenie(...)

Od ponad czterdziestu lat w Niemczech obserwuje się zaawansowany rozwój nowoczesnych metod badania kondycji zdrowotnej i stabilności drzew. Wdrażane są nowe techniki w systemie zarządzania drzewami miejskimi, a monitoring jest podstawą skutecznej polityki ich ochrony i poprawy bezpieczeństwa publicznego. Zagadnieniem tym zajmują się takie instytuty naukowe jak Nuklearny Instytut Badawczy w Karlsruhe, Instytut Pielęgnacji Drzew w Stuttgarcie(...)
»

Od redakcji(...)

Trzaskający mróz za oknem i temperatury grubo poniżej 0°C najprawdopodobniej nie osłabią emocji, które towarzyszyć będą przedsiębiorcom próbującym rozliczyć się z wykonania obowiązków odzysku i recyklingu za 2005 r. Pomimo dwóch ubiegłorocznych nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nie usunięto wszystkich wątpliwości interpretacyjnych i zaistniałych nieprawidłowości. Niejasność formalną (...)
»