Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Europa w centrum Śląska (...)

  Katowice już po raz kolejny stały się stolicą europejskiej gospodarki. W ciągu trzech dni (16-18 maja br.) podczas 100 sesji tematycznych blisko 800 panelistów i ok. 6000 gości dyskutowało o najważniejszych sprawach gospodarczych współczesnej Europy. Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) już po raz trzeci zorganizowała Grupa PTWP. Współorganizatorami było woj. śląskie, Górnośląski Związek Metropolitarny oraz miasto Katowice. Spot(...)
»

Potrzebny spokój i konsek(...)

  Budowa spalarni odpadów w Polsce jest koniecznością. To inwestycje, dzięki którym będziemy w stanie wypełnić zobowiązania zawarte w Traktacie Akcesyjnym oraz osiągnąć cele unijnych dyrektyw, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Odpadowej oraz tzw. dyrektywy składowiskowej. W POIŚ-u realizowanych jest obecnie sześć inwestycji spalarniowych. Ich łączny koszt szacowany jest na blisko 4 mld zł, z czego prawie 1,7 mld zł pochodzi z funduszy unij(...)
»