Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Rewitalizacja miast – wie(...)

Pojęcie rewitalizacji w polskiej praktyce, polityce regionalnej i ujęciu medialnym jest wieloznacznie, a często wręcz błędnie ujmowane: od ujęć czysto technicznych do ujęć czysto społecznych, od poszukiwania nowych funkcji i nowych inwestorów do odpowiednio skoncentrowanego, zintegrowanego i zorganizowanego procesu. W przypadku rewitalizacji wymagającej ze swej istoty zintegrowanego podejścia naturalnym celem i wewnętrznym uwarunkowaniem in(...)
»

Luka w prawie?(...)

Termin „niska emisja”, mimo że jest powszechnie używany w dyskusji na temat jakości powietrza, nie jest zdefiniowany ani w unijnym, ani w polskim prawie środowiskowym. Nie oznacza to jednak, że za zanieczyszczanie w ten sposób atmosfery nie ponosi się żadnej odpowiedzialności. W niektórych aktach prawnych pojawia się, co prawda, pojęcie „niska emisja”, ale odnosi się ono nie tyle do źródła emisji, ile do jej jakości – np. niska emisja CO2, pojazdy o nisk(...)
»