Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Zbieranie odpadów przez i(...)

W jakich przypadkach przy zbieraniu odpadów wymagane jest zezwolenie, a kiedy nie jest ono potrzebne? Czy odpady komunalne w obrębie nieruchomości może zbierać bez zezwolenia każdy podmiot? Wokół kwestii zbierania odpadów przez ich wytwórcę pojawia się szereg wątpliwości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z 2012 r. o odpadach, pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstę(...)
»

Czy świecące nawierzchnie(...)

Wszelkie kampanie koncentrujące się na sugerowaniu, że oświetlenie dróg i rowerzystów jest podstawowym problemem bezpieczeństwa użytkowników jednośladów, nie mają nic wspólnego z obiektywnym stanem rzeczy. Ta problematyka jest ważna, ale nie aż tak, jak to sugerują jej autorzy. Wszystko trzeba ustawić we właściwej hierarchii, wynikającej z analiz wypadkowości. W świadomości wielu osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa rowerzystów bardzo mocno tkwi pr(...)
»