Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Forum Recyklingu(...)

Już po raz czwarty podczas Targów POLEKO miało miejsce Forum Recyklingu. W tym roku jego tematem przewodnim był „Recykling odpadów – prawo, technologie, doświadczenia”. Jednak każdy z trzech dni Forum poświęcony był innej tematyce recyklingowej: od odzysku i recyklingu opakowań po odzysk i recykling elektroniki i samochodów. Organizatorami trzydniowego bezpłatne(...)
»

Strategia Priorytetowych (...)

Najbardziej dynamiczny wzrost zwodociągowania i skanalizowania obserwuje się na terenach wiejskich (rys. 1). Jest to związane z jednej strony ze znacznymi opóźnieniami w świadczeniu tych usług na wspomnianych obszarach, a z drugiej z dużą pulą środków zewnętrznych na prowadzenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz z potrzebą zwiększenia stopnia nasycenia terenów wiejskich infrastrukturą techniczną1, 2. Mechanizm zmian Aktualnie w Polsce trwa o(...)
»