Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Osady żelazowe z procesów(...)

W trakcie procesów uzdatniania wody, w zależności od stosowanych technik, powstaje szereg ubocznych produktów odpadowych, najczęściej osadów pokoagulacyjnych. Jeszcze nie tak dawno, bo w latach 80., osady te odprowadzane były bezpośrednio do odbiorników. Obecnie kwestię odpadów z procesów uzdatniania wody uregulowano w ustawie o odpadach, gdzie ujęto je w XIX grupie klasyfikacji odpadów, oznaczając kodem 1902031.(...)
»

Polityczne ceny wody i śc(...)

O poziomie taryfowych cen za wodę i ścieki oraz o tym, że zależą one od uwarunkowań politycznych, pisano już nie raz, m.in. na łamach „Przeglądu Komunalnego”1. Warto więc pokazać ilościowe skutki oddziaływań polityków i zastanowić się, co można zrobić, aby ekonomia w tej branży nie była tak bardzo rozmyta. Ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadz(...)
»