Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oleje jako znieczyszczeni(...)

Jan Hupka Z punktu widzenia ochrony środowiska pod pojęciem oleje rozumie się szeroką gamę ciekłych i półciekłych związków organicznych nierozpuszczalnych lub częściowo rozpuszczalnych w wodzie. Oleje są z reguły wzajemnie w sobie rozpuszczalne, a zarazem należą często do grupy trwałych organicznych zanieczyszczeń środowiska (persistent organic pollutants - POP). Są to, obok ropy naftowej i produktów jej przerobu, oleje smołowe i smoły otrzymane przy przerobie węgla, oleje syntetyc(...)
»

Koszty inwestycyjne insta(...)

Systemy fotowoltaiczne (PV) stanowią proekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych źródeł zasilania. Układy te, przetwarzające energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju dzięki stałemu technologicznemu postepowi i znaczącej redukcji kosztów. Jednakże, aby można było ocenić możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w Polsce do generowania energii elektrycznej na szeroką skalę, nale(...)
»