Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Społeczna odpowiedzialnoś(...)

Najczęściej społeczną odpowiedzialnością biznesu zainteresowane są duże firmy. Jednak w związku z tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają dominującą rolę w polskiej gospodarce, również one powinny zaangażować się w realizację koncepcji CSR. W dobie rosnącej troski o stan środowiska przyrodniczego także od małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należy oczekiwać poprawy ich relacji z otaczającą przyrodą. Stanowi to ważny element społecznej odpowiedzialności bi(...)
»

Europejska Rada Energii G(...)

  Z uwagi na rozpoczęte przez państwa członkowskie UE wdrażanie dyrektyw w sprawie wychwytywania i geologicznego składowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage,CCS) oraz dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji OZE, Europejska Rada Energii Geotermalnej (EGEC), przedstawiła swoje stanowisko, gdyż dostrzegła sprzeczność zapisów w tych dokumentach.   EGEC reprezentuje przemysł geotermalny. Wyrażone stanowisko oparte jest na (...)
»