Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Likwidacja uciążliwości z(...)

Kluczowym zagadnieniem dla obiektów o uciążliwym oddziaływaniu jest ich lokalizacja. Oczyszczalnię ścieków „Hajdów” zlokalizowano w północno-wschodniej części Lublina, na prawym brzegu rzeki Bystrzycy. Jej powierzchnia wynosi ok. 40 ha, a odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Bystrzyca. Przy wyborze lokalizacji prawdopodobnie kierowano się dwiema przesłankami, a mianowicie znaczną odległością od granic miasta oraz naturalnym spadkiem terenu wzdłuż rzeki, pozwa(...)
»

Łąki kwietne zamiast traw(...)

Edyta Rosłon-Szeryńska Łąki kwietne są ciekawą alternatywą dla trawników wymagających pracochłonnego koszenia i podlewania. Barwne kolory, zmienność i małe wymagania pielęgnacyjne to niewątpliwe zalety wprowadzania łąk kwietnych na tereny miejskie. Po zaprzestaniu stosowania zarówno nawozów sztucznych i pestycydów, jak i intensywnych prac pielęgnacyjnych na trawniki wraca życie i mnogość gatunków. Tworzy się układ biocenotyczny oparty na prawach i zasadach ekologii, gd(...)
»