Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na frontach walki...(...)

„Ciekawe czasy” narzucają nam spory w co najmniej dwóch głównych sprawach „wagi ciężkiej”: rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie MBP oraz nowela lub nowe Prawo zamówień publicznych. Co do pierwszej omawianej kwestii – na naszych oczach dokonuje się całkowicie zdumiewająca próba dezintegracji systemu zbudowanego „krzywdą” przedsiębiorców. Jego celem miało być wykreowanie nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów. Już wcześniej próbowano(...)
»

Zarząd ZMP w Międzyzdroja(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Międzyzdrojach, które odbyło się 31 sierpnia br., zaopiniowano projekty ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o podatku dochodowym, o drogach publicznych i ochronie przeciwpożarowej. Zdaniem członków Zarządu ZMP, resortowy projekt ustawy o planowaniu przestrzennym nie spełnia postulatów, które już od dawna są formułowane przez środowisko samorządowe, np. w kwestii zastąpienia uzgodnień planów opiniami. Przedstawiciele miast wskazywali na niecz(...)
»