Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

PSZOK w Jaworze już dział(...)

Podstawowym zadaniem PSZOK-ów jest zbieranie od mieszkańców segregowanych odpadów w ramach gminnego programu selektywnej zbiórki i odbierania odpadów komunalnych. Służy to osiąganiu wymaganych poziomów recyklingu, a także zmniejszaniu ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach. Do punktu w Jaworze trafią zmieszane odpady komunalne oraz odpady z selektywnej zbiórki z terenu gmin: Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice i Wądroże Wielkie. W PS(...)
»

Dostęp do informacji o oc(...)

Często próbując uzyskać informacje na temat otaczającego nas środowiska nie jesteśmy pewni, które i w jaki sposób możemy otrzymać. Tymczasem istnieją jak najbardziej prawne podstawy uzyskania informacji o stanie środowiska naturalnego, które mają charakter publiczny. Ogólne przepisy w tym zakresie zawiera Konstytucja RP (DzU Nr 78, poz. 483) a szczegółowy wykaz informacji podlegających udostępnieniu znajduje się w Ustawie z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.(...)
»