Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Koncepcja gospodarki zaso(...)

    Przedstawiona przez Komisję Europejską strategia długookresowego rozwoju Europy oparta została na założeniu budowy w Europie gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Stanowi to koncepcję wzrostu endogenicznego.   Podstawowymi czynnikami mającymi zadecydować o wzroście i rozwoju Unii Europejskiej mają być inwestycje w kapitał ludzki oraz postęp technologiczny, związany z ograniczaniem emisyjności i zasobochłonności g(...)
»

Nowa ustawa o ZSEE – „mis(...)

Z Wojciechem Koneckim, dyrektorem CECED Polska Związku Pracodawców AGD, o potrzebie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz o przeszkodach w osiągnięciu poziomu narzucanego przez polskie prawo rozmawia Marta Siatka, koordynator Konkursu o Puchar Recyklingu.   W Polsce szacunkowo zbiera się rocznie 400 tys. ton elektroodpadów. Jak ten wynik prezentuje się na tle innych krajów Europy? Najwięcej selekty(...)
»