Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Mały trójpak energetyczny(...)

Ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, zwana małym trójpakiem, weszła w życie 11 września 2013 r. Należy podkreślić, iż ustawa ta niejako „dosyć szybkim krokiem przeszła z okresu dziecięcego (etap projektu) do okresu dojrzałości” i od razu wzbudziła duże zainteresowanie, a z drugiej strony zaproponowane w niej rozwiązania wywołały opór tych, którzy mają wykonywać jej przepisy. Energetyka prosumencka W znowelizowanej u(...)
»

Energetyczne przetargi(...)

Inwestycje w Lublińcu Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Wudimeks z Częstochowy będzie pełniło w imieniu inwestora nadzór nad robotami budowlanymi, polegającymi na montażu układów solarnych w Szpitalu im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu (woj. śląskie), dla inwestycji pn. „Poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii słonecznej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu”. Koszt (...)
»