Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Propozycja nowego wsparci(...)

Termin, w którym parlamentarzyści winni wdrożyć do naszego systemu prawnego dyrektywę 2009/28/WE, minął już ponad 1000 dni temu. Od prawie trzech lat jesteśmy świadkami powolnej agonii branży, która zainwestowała w Polsce kilkadziesiąt miliardów złotych. Czy przedstawiona 17 września 2013 r. przez Ministerstwo Gospodarki (MG) wizja mechanizmów wsparcia dla producentów, mająca znaleźć się w projekcie przyszłej ustawy, uspokoiła branżę? Śmiem wątpić. Załamanie się systemu wsparcia opa(...)
»

Opłaty taryfowe niezgodne(...)

Czy opłaty taryfowe są niezgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? Do takiego wniosku doszedł ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 13 grudnia 2011 r., sygn. II Kr 1567/11. Sąd uznał, iż Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowad(...)
»