Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

dr hab. arch. Krzysztof Skalski Forum Rewitalizacji Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Rewitalizacja miast W ostatnich kilku latach głośno zrobiło się o rewitalizacji miast, terenów zdegradowanych, powojskowych i poprzemysłowych. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że słowo rewitalizacja jest modne. Stało się tak chyba przede wszystkim dzięki funduszom strukturalnym, które na tego typu działania przewidują znaczne dotacje z bu(...)
»

Układ zwiększonej konsump(...)

Układ zwiększonej konsumpcji własnej Najprostsze systemy wyspowe dysponują źródłem energii odnawialnej, np. panelem fotowoltaicznym (PV) lub wiatrakiem, połączonym z baterią za pomocą regulatora ładowania. Energię z akumulatora można zużywać bezpośrednio (np. w ramach oświetlenia DC) lub przez dodatkowy falownik na prąd zmienny. W artykule przedstawiono bardziej zaawansowane rozwiązania, w których energia ze źródła odnawialnego, po przetw(...)
»