Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Recykling pojazdów w teor(...)

W ubiegłym roku nakładem Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ukazał się podręcznik „Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów” autorstwa Jerzego Osińskiego i Piotra Żacha. Do stworzenia książki wykorzystano doświadczenia z prac nad zagadnieniami recyklingu, prowadzonymi na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Recykling materiałów stosowanych do budowy samochodów jest obecnie koniecznością wynikającą z wymagań ochrony środowiska. Podręcznik uświada(...)
»

Zaakceptowane w grudniu(...)

Odbudowa potencjału wytwórczego w Południowym Koncernie Energetycznym (PKE) wymaga ogromnych nakładów finansowych. Planowany koszt inwestycji to 1,6 mld zł. W ramach przedsięwzięcia sukcesywnie będą wyłączane z eksploatacji przestarzałe bloki energetyczne w elektrowniach wchodzących w skład koncernu, które nie spełniają zaostrzonych norm emisji zanieczyszczeń do powietrza. Modernizację rozpoczęto od budowy bloku energetycznego wyposażonego w kocioł fluidalny o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. N(...)
»