Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Konkurs Europejskie Centrum Energii Odnawialne, we współpracy z holenderską organizacją Biomass Technology Group, zachęca samorządy lokalne, przedsiębiorstwa ciepłownicze i zakłady drzewne do wzięcia udziału w konkursie na wybór potencjalnie najlepszych projektów modernizacji kotłowni/ciepłowni na opalane paliwami drzewnymi. Wyłonione projekty, będą miały szansę uzyskać od strony holenderskiej, z programu ERU-PT, w ramach mechanizmu Joint Implementation środki na pokrycie kosztów tec(...)
»

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Historia partnerstwa publiczno-prywatnego w niektórych państwach członkowskich UE jest długa, choć w wielu z nich jego rozwój nastąpił tak naprawdę całkiem niedawno. Jednak dopiero od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych zainteresowanie tematem PPP w UE znacznie wzrosło i nadano mu istotne znaczenie w procesie stymulacji i podtrzymania dynamicznego wzrostu gospodarczego, szczególnie w kontekście największego w historii UE rozszerzenia o kraje zdecydowanie biedniejsze i wymagające większych (...)
»