Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone konflikty – gra o(...)

Rozwój powoduje zmiany w miejskiej przestrzeni. Infrastruktura mieszkaniowa, przemysłowa i komunalna zastępuje dotychczasową wolną przestrzeń i zieleń. Praktycznie każda inwestycja odbywa się kosztem zieleni i otwartej przestrzeni. Procesowi temu towarzyszy coraz większe zainteresowanie mieszkańców, które czasem przeradza się w konflikt. W sytuacjach konfliktowych kluczowe znaczenie mają pojęcia interesów i wartości. Relację między nimi można przed(...)
»

Promowanie gospodarki rec(...)

Strategie gospodarowania odpadami często oparte są na klasycznej już maksymie „3 x R”, czyli redukcja, rekonsumpcja, recykling (ang. reduce, reuse, recycle). Współcześnie, aby reguła ta mogła być skuteczna, należy wprowadzić do niej jeszcze jedno „R” – refleksję. Dla uzyskanej w ten sposób formuły „4 x R” ważna jest szeroko rozumiana edukacja, której rezultatem powinna być właśnie wspomniana refleksja. (...)
»