Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Porzucone pojazdy – probl(...)

Jacek Chilomer, zastępca komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania Któż z nas nie widział wraka samochodu pozostawionego na poboczu drogi lub na osiedlowym parkingu? Takie „auta retro” nie tylko szpecą, ale również zajmują miejsca parkingowe, a co ważniejsze – często są pozostawione otwarte i stanowią zagrożenie dla otocznia oraz środowiska. Straż miejska obok policji jest organem wskazanym przez ustawodawcę do usuwania takich pojazd&oac(...)
»

Rozporządzenia do ustawy (...)

Od wydania majowego na łamach „Przeglądu Komunalnego” prezentujemy omówienia aktów wykonawczych do ustawy o odpadach. Znalazło się wśród nich sześć rozporządzeń, które określają zasady międzynarodowego obrotu odpadami. Na podstawie ustawy o odpadach został wydany pakiet sześciu rozporządzeń ministra środowiska dotyczący międzynarodowego obrotu odpadami. Znalazły się w nim trzy rozporządzenia z 6 lutego 2002 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przyw(...)
»