Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Modernizacja na Podkarpaciu Ponad 4,7 mln zł brutto pochłonie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojaszówka (woj. podkarpackie). Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wydajności oczyszczalni do 605 m3/d. Rozbudowa obiektu będzie polegała na montażu dodatkowych zbiorników (trzech reaktorów SBR oraz jednego zbiornika STO), wymianie pomp w pompowni oraz zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków (sito i p(...)
»

Wsparcie unijne szansą na(...)

Oddziaływanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w Polsce jest imponujące. Dla przedsiębiorców stanowi on szansę na zmodernizowanie i dostosowanie do unijnych wymogów setek zakładów przemysłowych. W jego ramach realizowane są kluczowe inwestycje, poprawiające komfort życia mieszkańców, np. oczyszczalnie ścieków oraz zakłady zagospodarowania o(...)
»