Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Techniki membranowe a ści(...)

Woda i powietrze są „fundamentem życia”. Jednocześnie ze wzrostem demograficznym światowe zasoby wody pitnej ulegają zmniejszaniu w zastraszającym tempie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP), już teraz dysproporcja w zużyciu wody pomiędzy krajami najbardziej rozwiniętymi a Trzecim Światem dochodzi nawet do kilkuset litrów na dzień. Brak należycie rozwiniętej infrastruktury oraz staranności w szeroko rozumiane(...)
»

Jakość wody według minist(...)

Po jedenastu miesiącach od wejścia w życie Ustawy z 7 czerwca 2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72, poz. 747) minister zdrowia wydał Rozporządzenie z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zrealizował w ten sposób obowiązek wynikający z art. 13 cytowanej ustawy. (...)
»