Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Kultura wierzby(...)

Wierzby wpisały się w polski krajobraz jako symbol kultury ludowej. Od wieków powszechnie sadzono je na miedzach pól, w obejściach zagród wiejskich, przy drogach i gościńcach. Jej popularność bynajmniej nie wynikała z powodów estetycznych.  W Polsce występuje ok. 30 gatunk&oac(...)
»

Ustawa OZE – szanse i ryz(...)

Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 3 kwietnia 2015 r. Uchwalenie ustawy jest konsekwencją nałożonego na Polskę obowiązku wdrożenia m.in. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, jak również próbą kompleksowego uregulowania sektora energii odnawialnej. Skutkiem długotrwałego procesu pow(...)
»