Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

O kanalizacji w Łodzi(...)

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – oddział w Łodzi wraz z Instytutem Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zaprosili osoby związane z projektowaniem, budową i eksploatacją systemów kanalizacyjnych do udziału w VII Zjeździe Kanalizatorów Polskich POLKAN’11, który odbył się w dniach 5-6 maja br. w Łodzi. Jednym z jego tematów wiodących była problematyka zagospodarowania wód opadowych, w tym (...)
»

Geowłókniny w renowacji n(...)

Jacek Ajdukiewicz Z całego szeregu systemów i sposobów wykonywania renowacji zużytych, uszkodzonych, zniszczonych i zdewastowanych nawierzchni z mieszanek asfaltowych, względnie asfaltobetonowych, na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie, dla uzyskania najkorzystniejszych efektów techniczno-ekonomicznych (jakości i żywotności nawierzchni poddanych renowacji), właściwości(...)
»