Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Zmiany prawa w zakresie w(...)

    W 2011 r. weszły w życie zarówno zmiany Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji, jak i nowe rozporządzenia. Zostały one wydane na podstawie upoważnień zawartych w tej ustawie, Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.   Zmiany Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu poj(...)
»

Węzeł gordyjski(...)

Na Walnym Zgromadzeniu Forum Recyklingu Samochodów, które odbyło się na początku czerwca, omawiano kilka kluczowych spraw. Najważniejsza dotyczyła pieniędzy, które otrzymają stacje demontażu na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie z NFOŚiGW. Wzburzeni uczestnicy pytali się, jakie otrzymają kwoty i czy w ogóle je zobaczą na kontach firm. Sprawa zaczęła się mocno komplikować, ponieważ tylko ok. 80 przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu znalazło się na liście(...)
»