Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Wykreślenie z rejestru ZS(...)

Nieposiadanie stosownej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami należy uznawać za rażące nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach prawa. Daje to podstawę do wykreślenia danego podmiotu z rejestru prowadzonego przez głównego inspektora ochrony środowiska, co wynika z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i ele(...)
»

Promotor Energetyki Odnaw(...)

Decyzją Kapituły konkursu pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, pierwszego laureata Tytułu Promotor Energetyki Odnawialnej, zaszczytny Tytuł Promotor Energetyki Odnawialnej za 2007 rok przyznano Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii w Gdańsku. W imieniu Agencji dyplom i statuetkę odebrał podczas uroczystej Gali XI Międzynarodowego Zjazdu E(...)
»