Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Do tej pory na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce wszczęto ponad 20 postępowań w zakresie wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza, z czego większość prowadzona była na podstawie uchylonej niedawno Ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU nr 19, poz. 101, ze zm.) i dotyczyła realizacji projektów realizowanych w formule „czystej” koncesji na usługi (tj. bez stosowania przepisów Ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. (...)
»

Zużyte baterie i akumulat(...)

Na podstawie upoważnień zawartych w Ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (DzU nr 79, poz. 666) dotychczas zostało wydanych 20 rozporządzeń. Dotyczą one m.in. poziomów zbierania i stawki opłaty produktowej, sprawozdawczości oraz wymagań w zakresie postępowania z zużytymi bateriami i akumulatorami. W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru wprowadzających baterie i akumulatory oraz prowadzących z(...)
»