Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Matematyczny model opłat (...)

Spadek zużycia wody należy ocenić pozytywnie, gdyż wiąże się z racjonalnym nią gospodarowaniem. Zasoby wody w Polsce są małe, a ponadto nierównomiernie rozmieszczone. Średnio wynoszą ok. 1600 m3 na mieszkańca, podobnie jak w Egipcie. Ze względu na nierówne rozłożenie zasobów i ich sezonowe zmiany, obszary deficytów wody zwiększają się. Zmniejszenie zużycia wody wystąpiło we wszystkich grupach odbiorców wody, a więc w gospodarstwac(...)
»

Kropla świata(...)

Walka o Nil Jeszcze nie opadł kurz po ostatnich protestach w Egipcie, a już nowe władze tego kraju walczą o zapewnienie swojej ojczyźnie dostaw wody z Nilu. W tym czasie Etiopia kontynuuje inwestowanie w tamę na Nilu Błękitnym, prawym dopływie najdłuższej rzeki Afryki. Rozmowy pomiędzy władzami Egiptu i Etiopii w sprawie zapory mają nie tylko doprowadzić do zabezpieczenia dostępu do odpowiedniej ilości wody, ale również przywrócić członkostwo kraju faraonów w Unii A(...)
»