Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odnawialne źródła energii(...)

Przeobrażenia gospodarcze ostatnich lat doprowadziły do tego, że w Polsce zaczęły pojawiać się instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.  Polacy pracujący na zachodzie Europy już po przekroczeniu naszej zachodniej granicy mogą zobaczyć pojedyncze wiatraki oraz farmy wiatrowe, które z wiadomych względów są lokalizowane poza obszarami zabudowanymi wielkich miast czy nawet drobnych skupisk wiejskich. Takie wiatraki to brutalna, c(...)
»

Przemiany azotu z odciekó(...)

Jedną z technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie, określone w załączniku 6 do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251) jako proces D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne. Z technologicznego punktu widzenia jest to deponowanie w celu ograniczenia oddziaływania odpadów na środowisko naturalne i człowieka.  (...)
»