Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozwolenia zintegrowane d(...)

W ostatnich latach w Europie ilość skarg na zapachową uciążliwość powietrza miała znaczący udział w całkowitej liczbie zażaleń, które wpłynęły do różnego typu organów ochrony środowiska. W Wielkiej Brytanii zakłady przemysłowe stanowiące źródło zorganizowanej lub niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gleby podlegają określonym branżowym regulacjom środowiskowym. W dokumentach stanowiących podstawę w procesie wydawania pozwoleń zintegrowanych dla prowadzen(...)
»

Foresight w rozwoju turys(...)

W rozwoju turystyki ważna jest inicjatywa oddolna, oparta na lokalnych społecznościach. Nawet niewielkie społeczności posiadają własne zainteresowania, poglądy i wizje rozwoju, w tym rozwoju turystyki. Działania samorządu lokalnego powinny umiejętnie wpływać na zachowania poszczególnych podmiotów tak, aby realizowały one własne cele przy uwzględnieniu dobra całej społeczności lokalnej. Tylko takie działania władz lokalnych powodują, że dany obszar turystyczny jest m(...)
»