Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gapowicz zidentyfikowany(...)

Czy osoba, która korzystała z komunikacji miejskiej bez wniesienia stosownej opłaty i została na tym złapana, może zażądać od zakładu komunikacji miejskiej zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych? Nie, bowiem przepisy ustaw przyznają zakładowi komunikacji miejskiej, jako przewoźnikowi, prawo do przetwarzania danych osobowych gapowicza. Artykuł 33a Ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe uprawnia przewoźnika do pozyskiwania danych os(...)
»