Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

„Zielone inwestycje” cora(...)

Dynamiczny rozwój przemysłu wpływa na globalne ocieplenie klimatu. Przeciwdziałanie tym zmianom staje się dziś priorytetem dla większości państw na świecie. Jednak nie wszystkie kraje – w tym Ukraina – posiadają sprawne mechanizmy redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednak i ten stan rzeczy powoli ulega zmianie. Na Ukrainie powstała Narodowa Agencja Inwestycji Ekologicznych (NAIE), której głó(...)
»

Pozorne wsparcie dla hydr(...)

Ministerstwo Gospodarki 27 lipca 2012 r. przedstawiło projekt kolejnej wersji ustawy o OZE. Wersja ta zawiera szereg istotnych zmian, bezpośrednio dotyczących właścicieli małych elektrowni wodnych (MEW). Niepokój TRMEW budzi(...)
»