Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

EMAS czy ISO 14001?(...)

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej rejestracja we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) stała się realną alternatywą dla certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001. Wdrażając system zarządzania środowiskowego (SZŚ) organizacje stoją przed dylematem, którą z dróg wybrać. Problem ten dotyczy także podmiotów, które uzyskały już certyfikat zgodności z normą ISO 14001 – mogą one rozważać zasadność rejest(...)
»

Refleksje nad rewitalizac(...)

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej prawie wszystkich polskich miast można spotkać obszary zdegradowane pod względem architektoniczno-urbanistycznym oraz społeczno-ekonomicznym, które wymagają podjęcia kompleksowych działań naprawczych. Wprowadzenie zasad wolnorynkowych znalazło odzwierciedlenie w szybkim upadku przedsiębiorstw o przestarz(...)
»